Opintoavustuskäytäntö

Lappeenrannan auto- ja konealojen ammattiosasto ry:n opintoavustuskäytäntö


Avustuksia myönnetään ammattiosastomme jäsenille pääasiallisesti vain Teollisuusliiton järjestämiin kursseihin ja koulutustapahtumiin. Lisäksi hallituksen harkinnan mukaan avustusta on mahdollista saada myös muihin ay-liikettä kehittäviin ja jäsenistön tietotaitoa edistäviin kohteisiin osallistumisesta.

Opintoavustuksen määrä on 20 euroa / päivä ja sitä myönnetään saman koulutustapahtuman osalta maksimissaan viiden päivän ajalta.

Opintoavustusta haetaan takautuvasti ammattiosastomme hallitukselta ja vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää kouluttavan tahon todistus osallistumisesta.